Reševanje sporov

V skladu z zakonskimi normativi Tjaša Radovan s.p. kot upravljalec spletne trgovine ZaupajNaravi.si ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Običajno med potrošniškimi spori, ki se rešujejo pred sodiščem, ni sorazmernosti med ekonomsko vrednostjo zahtevka ter časom in stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora. Zato je Evropska komisija v ta namen razvila platformo, ki predstavlja osrednjo začetno točko za izvensodno poravnavo potrošniških sporov. V primeru potrošniških sporov predlagamo uporabo tega načina za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki zadevajo pogodbene obveznosti, izhajajoče iz pogodb o spletni prodaji ali spletnih storitvah med potrošnikom z bivališčem v Uniji in trgovcem s sedežem v Uniji.

Na podlagi Uredbe EU št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES objavljamo elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov.

Platforma je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr

Proudly powered by Themelexus.com
Add to cart