Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani ZaupajNaravi.si in so last družbe Tjaša Radovan s.p., so zaščiteno avtorsko delo in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03)Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja Tjaša Radovan s.p.

Z dovoljenjem podjetja Tjaša Radovan s.p., so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh ZaupajNaravi.si, shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir podatkov mora biti vidno označena Tjaša Radovan s.p., podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

Tjaša Radovan s.p., se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem  teh spletnih strani  trudila  zagotavljati točnost, pravilnost  in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti  za njihovo točnost in celovitost  kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Tjaša Radovan s.p., si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletne strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

Tjaša Radovan s.p., se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zbranih na spletnih straneh www.zaupajnaravi.si skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07).

Omejitev odgovornosti

Tjaša Radovan s.p., (v nadaljevanju upravljalec strani) vzdržuje spletno stran z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu ne more jamčiti za ažurnost, točnost, kakovost ali pravilnost vseh informacij na straneh.

Prav tako upravljalec strani ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo (materialno ali nematerialno), ki bi posredno ali neposredno nastala zaradi uporabe/neuporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti spletne strani.

Ponudba ni obvezujoča. Upravljalec strani si pridržuje pravico do nenapovedane spremembe vsebine in delnega ali popolnega izbrisa vsebine oz. celotne spletne strani.

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Za tipkarske napake ne odgovarjamo.

Pomembno!

Vsi podatki na naših spletnih straneh so uporabni le kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem oziroma boleznijo se obvezno obrnite na zdravnika ali farmacevta, ki sta edina poklicana za pravilno presojo in zdravstvene nasvete glede vaše bolezni oziroma vaših težav.

INFORMACIJE NA TEJ SPLETNI STRANI NE PREDSTAVLJAJO ZDRAVNIŠKEGA NASVETA ALI POMOČI.

Zdravniška pomoč vključuje postavitev diagnoze in način uporabe zdravil glede na posameznikovo zdravstveno stanje. Podane informacije ne predstavljajo zdravniškega nasveta, niti ne želijo vzpostaviti odnosa zdravnik/pacient.

Za kakršna koli vprašanja ali dvome glede vašega zdravstvenega stanja se najprej posvetujte z vašim zdravnikom. Enako velja tudi v primeru, da boste začeli z novim ciklusom zdravljenja ter želite pred tem strokovno mnenje, če so informacije, ki jih imate (in vaša interpretacija le-teh) pravilne in so skladne z vašim zdravstvenim stanjem.

Ne opuščajte profesionalnih zdravniških nasvetov, zaradi podatkov, ki ste jih prebrali na tej spletni strani ali spletnih straneh, ki so povezane z našim podjetjem.

Tjaša Radovan s.p.,ne prevzema odgovornosti za samodiagnoze ali diagnoze, ki so jih postavljale tretje osebe na osnovi vsebine te spletne strani.

Tjaša Radovan s.p., ne odgovarja za kakršen koli neposreden ali posreden škodni zahtevek, nastalo škodo ali poškodbo, ki izhaja iz uporabe te spletne strani, njene vsebine, oglasov in/ali povezanih spletnih strani.

Upravljalec strani ne odgovarja za vsebino mnenj, ki jih napišejo obiskovalci deljenega bloga. Lastnik bloga mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Niti upravljalec strani, niti lastnik bloga ne odgovarjata za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

Odgovornost za povezave

V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, Tjaša Radovan s.p. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh strani. Dostop in uporaba teh spletnih strani in tam podanih informacij je popolnoma na lastno odgovornost.
Vsebina na zanimive povezave in bloge ima izključno splošno izobraževalne in informativne namene in ni nadomestilo za obisk pri zdravniku ali posvet s farmacevtom, niti napeljevanje k samo-diagnostiki ali samo-zdravljenju. Pomembno je, da glede svojega zdravstvenega stanja oziroma bolezni upoštevate navodila svojega zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev.

Avtorske pravice

Vsa besedila, slike, grafična podoba z vsemi elementi, animacije in drugi dokumenti na spletni strani so last upravljalca strani oz. omenjenih lastnikov. Za kakršnokoli reprodukcijo je potrebno vnaprej pridobiti pisno dovoljenje lastnika vsebin.

Sprememba splošnih pogojev

Upravljalec strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega portala.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Tjaša Radovan s.p.
Grahovo 3, 1384 Grahovo
F: +386 40 765 105
E: info@zaupajnaravi.si

Proudly powered by Themelexus.com
Add to cart